Pravi Put

se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u sejtana, a vjeruje u Allaha - drzi se za najcvrscu vezu, koja se nece prekinuti. - A Allah sve cuje i zna

BLOG Post New Entry

BLOG

view:  full / summary

4. Iskrenost (sidk)

Posted by muhamed on September 3, 2009 at 6:05 PM Comments comments (0)

Allah, Milostivi kaže:

“ O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni.”

(Et-Tevba, 119)


Ibn Mes´ud, neka je Allah zadovoljan sa njim, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu´alejhi ve selleme, rekao:“Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u Džennet. Zaista čovjek iskreno govori (i radi), sve dok kod Allaha konačno ne bude upisan´siddikom´ (potpuno iskrenim vjernikom). A laž zaista vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u Džehennem. Čovjek koji stalno laže, kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem.”

(Mutefekun alejhi)


Hasan, sin Alije,Alejhisselamov unuk, mir i spas Allahov neka na njih, pripovjeda: “Od Allahova Poslanika, sallallahu ´alejhi ve selleme, zapamtio sam slijedeće riječi: ´Ostavi sve ono što ti je sumnjivo (nisi siguran da je halal ili haram), a drži se onog što ti nije sumnjivo. Zaista je iskrenost sigurnost, a laž je sumnjičavost”.

(Tirmizi, sahih)

 


3. Sabur Strpljivost

Posted by muhamed on August 7, 2009 at 6:50 PM Comments comments (0)

Allah Milostivi kaže:


“Mi ćemo vas svakako dovoditi u iskušenje, malo strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj strpljive.”

(El-Bekara, 155)Suhejb bin Sinan, neka je Allah zadovoljan sa njim, pripovjeda da je Allahov Poslanik, sallallahu´alejhi ve sellem, rekao: “Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu Milostivom, što mu donosi korist, a ako ga pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha Uzvišenog”.


(Muslim)Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre,neka je Allah zadovoljan sa njim, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu´alejhi ve sellem, rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah Milostivi, ne oprost dio njegovih grijeha.”


(Muttefekun alejhi)


2.Tevba Pokajanje

Posted by muhamed on July 28, 2009 at 3:10 PM Comments comments (0)

2.Tevba   pokajanje

Allah Milostivi  kaze:

"... I pokajte se Allahu svi, o vjernici, da biste bili spaseni!" (En-Nur, 31)


14. El-Egarr ibn Jeser el-Muzeni, neka je Allah zadovoljan sa njim, prenosi da je Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu´alejhi ve selleme, rekao : "O ljudi obracajte se Allahu tevbom i trazenjem oprosta! Zaista, ja tevbu cinim stotinu puta na dan."


(Muslim)


1.Iskrenost u nijetu

Posted by muhamed on April 22, 2009 at 8:35 AM Comments comments (0)

Iskrenost u nijetu i neophodnost njegove prisutnosti u svim djelima i rijecima i svim stanjima javnim ili tajnim


 

U ime Allaha, Milosnog, Samilosnog!

1. Iskrenost u nijetu i neophodnost njegove prisutnosti u svim djelima i rijecima i svim stanjima  javnim ili tajnim


Allah, Dzelle Sahuhu, kaze:

Reci: "Skrivali vi ono sto je u srcima vasim ili to javno pokazivali, Allah to zna. On zna sve sto je na nebesima i sto je na Zemlji - Allah je Svemocan


Prenosi se od vladara pravovjernih, Ebu-Havsa Omera sina Hattaba RadiAllahu Anuhu da je rekao: cuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je kazao: Zaista se djela cijene prama namjerama i zaista ce svaki covjek dobiti ono sto je naumio svojim djelom, pa ko bude hidzru ucinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova je hidzra hidzra Allahu i Poslaniku¸ako bude hidzru ucinio zbog materijalne dobiti, ili zbog zene da bi se njom ozenio, njegova je hidzra je za ono za sta je naumio. (Muttafekun aalejhi) 


Precizna statistika neprijateljskih gubitaka u Afganistanu za 2008. godinu

Posted by muhamed on January 15, 2009 at 1:45 PM Comments comments (2)

U ime Allaha Milostivog, Najamilostivijeg!

neprijateljski_gubici_u_afganistanu

Prema izvje?tajima dostupnim Emarah website-u, broj gubitaka stranih neprijatelja u Afganistanu za 2008. godinu dose?e cifru od 5220, dok broj gubitaka marionetske vojske i policije Afganistana dose?e cifru 7552.

Broj uni?tenih vojnih vozila okupatorskih snaga i doma?ih otpadnika je 2818.

Tako?er, broj oborenih letelica je 31.

Ovo su ?injenice koje neprijatelji ?ele da prikriju i sa novcem i silom ?ele da zatvore usta medijima, bacaju?i tako pra?inu u o?i svjetskoj javnosti. Web stranica Emarah je ponosna ?to ispunjava prvo islamsku, a potom i nacionalnu du?nost i u ovim te?kim i opasnim situacijama podi?e glas istine pred nepravdom zla i putem medija dostavlja ?injenice afganistanskom narodu i svjetskoj javnosti.

Na kraju ?estitamo mud?ahidima Emirata Afganistana na njihovim uspjesima u pro?loj godini i molimo Allaha da im podari jo? uspjeha u budu?nosti.

Kada im se ka?e: "Ne remetite red na zemlji!" - odgovaraju: "Mi samo red uspostavljamo!"

Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opa?aju. (El Bekarah 11-12)

Allahu Ekber!

Sva vlast pripada Allahu, Njegovom Poslaniku i vjernicima.

 

Medijski komitet Islamskih Emirata Afganistana ? Talibana

Izvor: ?Glas Dzihada" 30\12\2008 - oficijelna web stranica Islamskog Emirata Afganistana

Prevod za putvjernika.com: Emetullah

 

Ameri?ki vojnici...

 

Kada dolaze:

americki_vojnici_kada_dolaze

 

Kada se vra?aju:

americki_vojnici_kada_se_vracaju1


Rss_feed

TRAŽI

NAJNOVIJI VIDEO

5600 views - 0 comments
4262 views - 0 comments
3149 views - 0 comments
5213 views - 0 comments

NAJNOVIJI BLOG POST

by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments

BROJAC POSJETA

counter