Pravi Put

se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u sejtana, a vjeruje u Allaha - drzi se za najcvrscu vezu, koja se nece prekinuti. - A Allah sve cuje i zna

BLOG Post New Entry

BLOG

view:  full / summary

4. Iskrenost (sidk)

Posted by muhamed on September 3, 2009 at 6:05 PM Comments comments (0)

Allah, Milostivi kaže:

“ O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni.”

(Et-Tevba, 119)


Ibn Mes´ud, neka je Allah zadovoljan sa njim, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu´alejhi ve selleme, rekao:“I...

Read Full Post »

3. Sabur Strpljivost

Posted by muhamed on August 7, 2009 at 6:50 PM Comments comments (0)

Allah Milostivi kaže:


“Mi ćemo vas svakako dovoditi u iskušenje, malo strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj strpljive.”

(El-Bekara, 155)


Read Full Post »

2.Tevba Pokajanje

Posted by muhamed on July 28, 2009 at 3:10 PM Comments comments (0)

2.Tevba   pokajanje

Allah Milostivi  kaze:

"... I pokajte se Allahu svi, o vjernici, da biste bili spaseni!" (En-Nur, 31)


14. El-Egarr ibn Jeser el-Muzeni, neka je Allah zadovoljan sa njim, prenosi da je Allahov Po...

Read Full Post »

Precizna statistika neprijateljskih gubitaka u Afganistanu za 2008. godinu

Posted by muhamed on January 15, 2009 at 1:45 PM Comments comments (2)

U ime Allaha Milostivog, Najamilostivijeg!

neprijateljski_gubici_u_afganistanu

Prema izvje?tajima dostupnim Emarah website-u, broj gubitaka stranih neprijatelja u Afganistanu za 2008. godinu dose?e cifru od 5220, dok broj gubitaka marionetske vojske i policije Afganistana dose?e...

Read Full Post »

Rss_feed

TRAŽI

NAJNOVIJI VIDEO

5600 views - 0 comments
4262 views - 0 comments
3149 views - 0 comments
5213 views - 0 comments

NAJNOVIJI BLOG POST

by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments
by muhamed | 0 comments

BROJAC POSJETA

counter